മലിനജല സംസ്കരണ പദ്ധതി

 • മോഡേൺ അഗ്രികൾച്ചർ ഡെമോൺസ്‌ട്രേഷൻ പാർക്ക്, ഹോങ്കോങ്-സുഹായ്-മക്കാവോ

  മോഡേൺ അഗ്രികൾച്ചർ ഡെമോൺസ്‌ട്രേഷൻ പാർക്ക്, ഹോങ്കോങ്-സുഹായ്-മക്കാവോ

  ഹോങ്കോങ്-സുഹായ്-മക്കാവോ മോഡേൺ അഗ്രികൾച്ചർ ഡെമോൺസ്‌ട്രേഷൻ പാർക്കിന്റെ ആദ്യ ഘട്ടം വടക്കൻ ഹെഷൗവിൽ 300-മ്യൂ അഗ്രിക്കൾച്ചറൽ ഡെമോൺസ്‌ട്രേഷൻ ബേസ് (വലിയ ആരോഗ്യ ഭക്ഷണം ഡൗമെൻ ഡെമോൺസ്‌ട്രേഷൻ ബേസ്) നിർമ്മിക്കും.ഇതിന്റെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പ്രധാനമായും ഹോങ്കോംഗ്, മക്കാവോ, ഗ്രേറ്റർ ബേ ഏരിയയിലെ മറ്റ് നഗരങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കാണ് വിതരണം ചെയ്യുന്നത്.ആധുനിക കൃഷിയുടെ വികസനം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സുഹായിലെ ഒരു പ്രധാന പദ്ധതിയാണ് ഹോങ്കോങ്-സുഹായ്-മക്കാവോ മോഡേൺ അഗ്രികൾച്ചർ ഡെമോൺസ്‌ട്രേഷൻ പാർക്ക്.ഗ്രാമീണ നവീകരണം നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു പ്രധാന നടപടി കൂടിയാണിത്.
  കൂടുതൽ വായിക്കുക
 • ഫിഷ് ആന്റ് വെജിറ്റബിൾ സിംബയോസിസ് സിസ്റ്റം (ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ പ്രോജക്ട്)-ഫെസിലിറ്റി അഗ്രികൾച്ചർ

  ഫിഷ് ആന്റ് വെജിറ്റബിൾ സിംബയോസിസ് സിസ്റ്റം (ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ പ്രോജക്ട്)-ഫെസിലിറ്റി അഗ്രികൾച്ചർ

  ഫിഷ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾ സിംബയോസിസ് സിസ്റ്റം (ഡെമോൺസ്‌ട്രേഷൻ പ്രോജക്റ്റ്) പദ്ധതിക്ക് മൊത്തം 1.05 ദശലക്ഷം യുഎസ് ഡോളറിന്റെ നിക്ഷേപമുണ്ട്, ഏകദേശം 10,000 ചതുരശ്ര മീറ്റർ വിസ്തീർണ്ണമുണ്ട്.പ്രധാനമായും 1 ഗ്ലാസ് ഹരിതഗൃഹം, 6 പുതിയ ഫ്ലെക്സിബിൾ ഹരിതഗൃഹങ്ങൾ, 6 പരമ്പരാഗത സോളാർ ഹരിതഗൃഹങ്ങൾ എന്നിവ നിർമ്മിക്കുക.ജല ഉൽപന്നങ്ങളെ നൂതനമായി സമന്വയിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പുതിയ തരം സംയുക്ത കാർഷിക സാങ്കേതികവിദ്യയാണിത്.തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ രണ്ട് സാങ്കേതികവിദ്യകൾ സംയോജിപ്പിച്ച്, പ്രജനനവും കാർഷിക കൃഷിയും, സമർത്ഥമായ പാരിസ്ഥിതിക ഡി...
  കൂടുതൽ വായിക്കുക
 • ടിയാൻജിനിലെ ഗ്രാമീണ ഗാർഹിക മലിനജല സംസ്കരണ ടോയ്‌ലറ്റ് വിപ്ലവം

  ടിയാൻജിനിലെ ഗ്രാമീണ ഗാർഹിക മലിനജല സംസ്കരണ ടോയ്‌ലറ്റ് വിപ്ലവം

  ഗ്രാമീണ ഗാർഹിക മലിനജല സംസ്കരണ ടോയ്‌ലറ്റ് വിപ്ലവം PPP പ്രോജക്‌റ്റ് സഹകരണ സ്‌കെയിൽ 51 ഗ്രാമങ്ങൾ (21142 വീടുകൾ) "പൈപ്പ് നെറ്റ്‌വർക്ക് + സ്റ്റേഷൻ + പ്രീ-അടക്കം ചെയ്ത മൂന്ന് ഗ്രിഡ് സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക്" ആണ് നിർമ്മാണ മോഡ് 2019 സെപ്റ്റംബർ അവസാനം ആരംഭിച്ചത് 2020 ജൂൺ അവസാനം പൂർത്തിയായി
  കൂടുതൽ വായിക്കുക
 • ഗാൻസു പ്രവിശ്യയിലെ ഗ്രാമീണ ഗാർഹിക മലിനജല ശേഖരണവും സംസ്കരണവും

  ഗാൻസു പ്രവിശ്യയിലെ ഗ്രാമീണ ഗാർഹിക മലിനജല ശേഖരണവും സംസ്കരണവും

  ഗ്രാമീണ ഗാർഹിക മലിനജല ശേഖരണവും സംസ്കരണവും പിപിപി പദ്ധതി മൊത്തം 256 ദശലക്ഷം യുവാൻ നിക്ഷേപം ഉപയോഗിച്ച്, ഗ്രാമീണ ഗാർഹിക മലിനജലം മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ച് പുറന്തള്ളുകയോ പുനരുപയോഗിക്കുകയോ ചെയ്യാം.അക്വാ ടോയ്‌ലറ്റുകളുടെ നവീകരണത്തിലൂടെയും പരിവർത്തനത്തിലൂടെയും ജലശേഖരണം, മുനിസിപ്പൽ മലിനജല പൈപ്പ് ശൃംഖലയുടെ ജലവിതരണം, ജല ശുദ്ധീകരണ സ്റ്റേഷനിലെ മലിനജലം സംസ്‌കരിക്കൽ എന്നിവയിലൂടെ ഷുവാങ്‌വാനിലെയും നിങ്‌യുവാൻബാവോയിലെയും മൊത്തം 22 പട്ടണങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും പരിഹരിച്ചു.വെള്ളം പി...
  കൂടുതൽ വായിക്കുക
 • ജിയാങ്‌സു പ്രവിശ്യയിലെ ഗ്രാമീണ ഗാർഹിക മാലിന്യ സംസ്‌കരണ പദ്ധതി

  ജിയാങ്‌സു പ്രവിശ്യയിലെ ഗ്രാമീണ ഗാർഹിക മാലിന്യ സംസ്‌കരണ പദ്ധതി

  ഗ്രാമീണ ഗാർഹിക മലിനജല സംസ്കരണ പദ്ധതി പെയ് കൗണ്ടിയിലെ മൊത്തം 1,000 ഗ്രാമങ്ങളിൽ മലിനജല സംസ്കരണ സ്റ്റേഷനുകൾ നിർമ്മിക്കേണ്ടതുണ്ട്.പിപിപി സഹകരണ മാതൃകയാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത്.അഞ്ചുവർഷത്തിനകം നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.2018ൽ 7 പ്രദർശന ഗ്രാമങ്ങൾ പൂർത്തിയായി.2019 അവസാനത്തോടെ 58 വില്ലേജുകളുടെ നിർമാണത്തിനുള്ള ചുമതല വിലയിരുത്തൽ പൂർത്തിയാകും.
  കൂടുതൽ വായിക്കുക
 • ഗ്രാമീണ മലിനജല സംസ്കരണ പദ്ധതി -"ദൗയു വുക്കിംഗ് മോഡൽ"

  ഗ്രാമീണ മലിനജല സംസ്കരണ പദ്ധതി -"ദൗയു വുക്കിംഗ് മോഡൽ"

  "Dayu Wuqing Model", കമ്പനി 2018-ൽ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ മോണോമറായ ടിയാൻജിൻ സിറ്റിയിലെ വുക്കിംഗ് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലെ ഗ്രാമീണ മലിനജല സംസ്കരണ പദ്ധതിയുടെ PPP പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കി, മൊത്തം 1.592 ബില്യൺ യുവാൻ നിക്ഷേപവും 15 വർഷത്തെ സഹകരണ കാലയളവും. 2 വർഷത്തെ നിർമ്മാണ കാലയളവും പ്രവർത്തന കാലയളവും ഉൾപ്പെടെ 2013-ൽ, 282 മലിനജല ശുദ്ധീകരണ സ്റ്റേഷനുകൾ പുതുതായി നിർമ്മിച്ചു, 1,800 കിലോമീറ്റർ മലിനജല പൈപ്പ് ശൃംഖലയും, രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത പ്രതിദിന മലിനജല സംസ്കരണ ശേഷി 2...
  കൂടുതൽ വായിക്കുക
 • സിൻജിയാങ്ങിലെ ഉയർന്ന കാര്യക്ഷമതയുള്ള ജലസേചന ജലസേചന ജില്ലാ പദ്ധതി

  സിൻജിയാങ്ങിലെ ഉയർന്ന കാര്യക്ഷമതയുള്ള ജലസേചന ജലസേചന ജില്ലാ പദ്ധതി

  EPC+O പ്രവർത്തന മാതൃക 200 ദശലക്ഷം യുഎസ് ഡോളറിന്റെ മൊത്തം നിക്ഷേപം 33,300 ഹെക്ടർ കാര്യക്ഷമമായ കാർഷിക ജലസംരക്ഷണ മേഖല 7 ടൗൺഷിപ്പുകൾ, 132 ഗ്രാമങ്ങൾ
  കൂടുതൽ വായിക്കുക

നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം വിടുക

നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം ഇവിടെ എഴുതി ഞങ്ങൾക്ക് അയക്കുക