സ്ഥാപകൻ

സ്ഥാപകൻ

സ്ഥാപകൻ1ദയൂ ഇറിഗേഷൻ ഗ്രൂപ്പിന്റെ സ്ഥാപകനായ വാങ് ഡോങ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ചൈനയിലെ അംഗമാണ്.1964 ഡിസംബറിൽ ജിയുക്വാൻ സിറ്റിയിലെ സുഷൗ ജില്ലയിലെ ഒരു സാധാരണ കർഷക കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച അദ്ദേഹം ഒരു ദരിദ്ര കുടുംബത്തിൽ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുകയും ദേശീയ ജലസംരക്ഷണ വ്യവസായത്തിലേക്ക് സംഭാവന നൽകുകയും ചെയ്തു.1985 ജൂലൈയിൽ ജോലിയിൽ ചേർന്നു. 1991 ജനുവരിയിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ചൈനയിൽ ചേർന്നു. പാർട്ടിയുടെ ആഹ്വാനത്തോട് സജീവമായി പ്രതികരിക്കുകയും പരമ്പരാഗത ആശയങ്ങൾ തകർക്കുകയും ചെയ്തു.1990-കളിൽ അദ്ദേഹം പാപ്പരത്വത്തിന്റെ വക്കിലെത്തിയ ചെറിയ പ്രാദേശിക കമ്പനികൾ ഏറ്റെടുത്തു.ഒരു ദശാബ്ദത്തിലേറെയായി, ദയൂ ഇറിഗേഷൻ ഗ്രൂപ്പിനെ ഒരു ഗാർഹിക ജലസേചന ജലസേചന കമ്പനിയായി വികസിപ്പിക്കാൻ അദ്ദേഹം കഠിനമായി പരിശ്രമിച്ചു.വ്യവസായത്തിലെ മുൻനിര സംരംഭങ്ങൾ.നിർഭാഗ്യവശാൽ, 53-ആം വയസ്സിൽ പെട്ടെന്നുള്ള ഹൃദയാഘാതത്തെത്തുടർന്ന് 2017 ഫെബ്രുവരിയിൽ വാങ് ഡോങ് ജിയുക്വാനിൽ വച്ച് അന്തരിച്ചു. 11-ആം എക്സിക്യൂട്ടീവ് സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗവും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ചൈനയുടെ 18-ാമത് നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രതിനിധിയും ആയിരുന്നു. ഓൾ-ചൈന ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രി ആന്റ് കൊമേഴ്‌സിന്റെയും ഒരു വിദഗ്‌ദ്ധനും ആസ്വദിക്കുന്നുസംസ്ഥാന കൗൺസിലിന്റെ പ്രത്യേക അലവൻസ്.ആദ്യ വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹം വിജയിച്ചുനാഷണൽ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി പ്രോഗ്രസ് അവാർഡിന്റെ രണ്ടാം സമ്മാനംഗാൻസു സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്‌നോളജി പ്രോഗ്രസ് അവാർഡിന്റെ ഒന്നാം സമ്മാനവും അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചു"പ്രിസിഷൻ ഡ്രിപ്പ് ഇറിഗേഷന്റെ കീ ടെക്നോളജിയും ഉൽപ്പന്ന വികസനവും പ്രയോഗവും".ഗാൻസു പ്രവിശ്യയിലെ പ്രമുഖ പ്രതിഭയാണ്.53 വർഷത്തെ ജീവിതത്തിന്റെ ദൈർഘ്യം പരിമിതവും ചെറുതും ആണെങ്കിലും, ശ്രീ വാങ് ഡോങ് തന്റെ ജീവിത പരിശ്രമം കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ജീവിതത്തിന്റെ ഉയരം ഒടുവിൽ ദയുവിന്റെ തലമുറകളെ പർവതങ്ങളെ അഭിനന്ദിക്കും.അതേസമയം, ഈ മികച്ച കമ്മ്യൂണിസ്റ്റിനെ പാർട്ടിയും സർക്കാരും ഒരിക്കലും മറന്നിട്ടില്ല.2021 ഗാൻസു പ്രവിശ്യാ ജലവിഭവ വകുപ്പ് മിസ്റ്റർ വാങ് ഡോങിന് അവാർഡ് നൽകി"വാട്ടർ കൺസർവൻസി കോൺട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സ്" അവാർഡ്.


നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം വിടുക

നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം ഇവിടെ എഴുതി ഞങ്ങൾക്ക് അയക്കുക